Anzahl Blöcke:308 [1]

Liste der Blöcke

Block
Name
Zeichen
U+0000 - U+007F
Lateinisch, Basis
128
U+0080 - U+00FF
Lateinisch, Ergänzung
128
U+0100 - U+017F
Lateinisch, Erweiterung A
128
U+0180 - U+024F
Lateinisch, Erweiterung B
208
U+0250 - U+02AF
IPA-Erweiterungen
96
U+02B0 - U+02FF
Modifikationszeichen mit Vorschub
80
U+0300 - U+036F
Kombinierende diakritische Zeichen
112
U+0370 - U+03FF
Griechisch und Koptisch
135
U+0400 - U+04FF
Kyrillisch
256
U+0500 - U+052F
Kyrillisch, Ergänzung
48
U+0530 - U+058F
Armenisch
91
U+0590 - U+05FF
Hebräisch
88
U+0600 - U+06FF
Arabisch
255
U+0700 - U+074F
Syrisch
77
U+0750 - U+077F
Arabisch, Ergänzung
48
U+0780 - U+07BF
Thaana
50
U+07C0 - U+07FF
N’Ko
62
U+0800 - U+083F
Samaritanisch
61
U+0840 - U+085F
Mandäisch
29
U+0860 - U+086F
Syrisch, Ergänzung
11
U+08A0 - U+08FF
Arabisch, Erweiterung A
84
U+0900 - U+097F
Devanagari
128
U+0980 - U+09FF
Bengalisch
96
U+0A00 - U+0A7F
Gurmukhi
80
U+0A80 - U+0AFF
Gujarati
91
U+0B00 - U+0B7F
Oriya
91
U+0B80 - U+0BFF
Tamilisch
72
U+0C00 - U+0C7F
Telugu
98
U+0C80 - U+0CFF
Kannada
89
U+0D00 - U+0D7F
Malayalam
118
U+0D80 - U+0DFF
Singhalesisch
91
U+0E00 - U+0E7F
Thailändisch
87
U+0E80 - U+0EFF
Laotisch
82
U+0F00 - U+0FFF
Tibetisch
211
U+1000 - U+109F
Birmanisch
160
U+10A0 - U+10FF
Georgisch
88
U+1100 - U+11FF
Hangeul-Jamo
256
U+1200 - U+137F
Äthiopisch
358
U+1380 - U+139F
Äthiopisch, Zusatz
26
U+13A0 - U+13FF
Cherokee
92
U+1400 - U+167F
Vereinheitlichte Silbenzeichen kanadischer Ureinwohner
640
U+1680 - U+169F
Ogam
29
U+16A0 - U+16FF
Runen
89
U+1700 - U+171F
Tagalog
20
U+1720 - U+173F
Hanunóo
23
U+1740 - U+175F
Buid
20
U+1760 - U+177F
Tagbanuwa
18
U+1780 - U+17FF
Khmer
114
U+1800 - U+18AF
Mongolisch
157
U+18B0 - U+18FF
Vereinheitlichte Silbenzeichen kanadischer Ureinwohner, Erweiterung
70
U+1900 - U+194F
Limbu
68
U+1950 - U+197F
Tai Le
35
U+1980 - U+19DF
Neu-Tai-Lue
83
U+19E0 - U+19FF
Khmer-Symbole
32
U+1A00 - U+1A1F
Buginesisch
30
U+1A20 - U+1AAF
Lanna
127
U+1AB0 - U+1AFF
Kombinierte diakritische Zeichen, Erweiterung
17
U+1B00 - U+1B7F
Balinesisch
121
U+1B80 - U+1BBF
Sundanesisch
64
U+1BC0 - U+1BFF
Batak
56
U+1C00 - U+1C4F
Lepcha
74
U+1C50 - U+1C7F
Ol Chiki
48
U+1C80 - U+1C8F
Kyrillisch, Erweiterung C
9
U+1C90 - U+1CBF
Georgian Extended
46
U+1CC0 - U+1CCF
Sundanesisch, Ergänzung
8
U+1CD0 - U+1CFF
Vedisch-Erweiterungen
43
U+1D00 - U+1D7F
Phonetische Erweiterungen
128
U+1D80 - U+1DBF
Phonetische Erweiterungen, Ergänzung
64
U+1DC0 - U+1DFF
Kombinierte diakritische Zeichen, Ergänzung
63
U+1E00 - U+1EFF
Lateinisch, weiterter Zusatz
256
U+1F00 - U+1FFF
Griechisch-Erweiterungen
233
U+2000 - U+206F
Allgemeine Interpunktionen
111
U+2070 - U+209F
Hoch- und tiefgestellte Zeichen
42
U+20A0 - U+20CF
Währungszeichen
32
U+20D0 - U+20FF
Kombinierte diakritische Zeichen für Symbole
33
U+2100 - U+214F
Buchstabenähnliche Symbole
80
U+2150 - U+218F
Zahlzeichen
60
U+2190 - U+21FF
Pfeile
112
U+2200 - U+22FF
Mathematische Operatoren
256
U+2300 - U+23FF
Verschiedene technische Zeichen
256
U+2400 - U+243F
Symbole für Steuerzeichen
39
U+2440 - U+245F
Optische Zeichenerkennung
11
U+2460 - U+24FF
Umschlossene alphanumerische Zeichen
160
U+2500 - U+257F
Rahmenzeichnung
128
U+2580 - U+259F
Blockelemente
32
U+25A0 - U+25FF
Geometrische Formen
96
U+2600 - U+26FF
Verschiedene Symbole
256
U+2700 - U+27BF
Dingbats
192
U+27C0 - U+27EF
Verschiedene mathematische Symbole A
48
U+27F0 - U+27FF
Pfeile, Zusatz A
16
U+2800 - U+28FF
Braille-Zeichen
256
U+2900 - U+297F
Pfeile, Zusatz B
128
U+2980 - U+29FF
Verschiedene mathematische Symbole B
128
U+2A00 - U+2AFF
Mathematische Operatoren, Zusatz
256
U+2B00 - U+2BFF
Verschiedene Symbole und Pfeile
253
U+2C00 - U+2C5F
Glagolitisch
94
U+2C60 - U+2C7F
Lateinisch, Erweiterung C
32
U+2C80 - U+2CFF
Koptisch
123
U+2D00 - U+2D2F
Georgisch, Ergänzung
40
U+2D30 - U+2D7F
Tifinagh
59
U+2D80 - U+2DDF
Äthiopisch-Erweiterungen
79
U+2DE0 - U+2DFF
Kyrillisch, Erweiterung A
32
U+2E00 - U+2E7F
Interpunktionen, Zusatz
83
U+2E80 - U+2EFF
CJK-Radikale, Ergänzung
115
U+2F00 - U+2FDF
Kangxi-Radikale
214
U+2FF0 - U+2FFF
Ideographische Beschreibungszeichen
12
U+3000 - U+303F
CJK-Symbole und -Interpunktionen
64
U+3040 - U+309F
Hiragana
93
U+30A0 - U+30FF
Katakana
96
U+3100 - U+312F
Bopomofo
43
U+3130 - U+318F
Hangeul-Jamo, Kompatibilität
94
U+3190 - U+319F
Kanbun
16
U+31A0 - U+31BF
Bopomofo-Erweiterungen
32
U+31C0 - U+31EF
CJK-Striche
36
U+31F0 - U+31FF
Phonetisch-Katakana-Erweiterungen
16
U+3200 - U+32FF
Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate
255
U+3300 - U+33FF
CJK-Kompatibilität
256
U+3400 - U+4DBF
Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung A
6,592
U+4DC0 - U+4DFF
I-Ging-Hexagramme
64
U+4E00 - U+9FFF
Vereinheitlichte CJK-Ideogramme
20,989
U+A000 - U+A48F
Yi-Silbenzeichen
1,165
U+A490 - U+A4CF
Yi-Radikale
55
U+A4D0 - U+A4FF
Lisu
48
U+A500 - U+A63F
Vai
300
U+A640 - U+A69F
Kyrillisch, Erweiterung B
96
U+A6A0 - U+A6FF
Bamum
88
U+A700 - U+A71F
Modifizierende Tonzeichen
32
U+A720 - U+A7FF
Lateinisch, Erweiterung D
180
U+A800 - U+A82F
Syloti Nagri
45
U+A830 - U+A83F
Allgemeine indische Ziffern
10
U+A840 - U+A87F
Phagspa
56
U+A880 - U+A8DF
Saurashtra
82
U+A8E0 - U+A8FF
Devanagari-Erweiterungen
32
U+A900 - U+A92F
Kayah Li
48
U+A930 - U+A95F
Rejang
37
U+A960 - U+A97F
Hangeul-Jamo, Erweiterung A
29
U+A980 - U+A9DF
Javanisch
91
U+A9E0 - U+A9FF
Birmanisch, Erweiterung B
31
U+AA00 - U+AA5F
Cham
83
U+AA60 - U+AA7F
Birmanisch, Erweiterung A
32
U+AA80 - U+AADF
Tai Viet
72
U+AAE0 - U+AAFF
Meitei-Mayek-Erweiterungen
23
U+AB00 - U+AB2F
Äthiopisch, Erweiterung A
32
U+AB30 - U+AB6F
Lateinisch, Erweiterung E
60
U+AB70 - U+ABBF
Cherokee-Erweiterungen
80
U+ABC0 - U+ABFF
Meitei-Mayek
56
U+AC00 - U+D7AF
Hangeul-Silbenzeichen
11,172
U+D7B0 - U+D7FF
Hangeul-Jamo, Erweiterung B
72
U+D800 - U+DB7F
Obere Surrogate
0
U+DB80 - U+DBFF
Obere Surrogate zur privaten Nutzung
0
U+DC00 - U+DFFF
Untere Surrogate
0
U+E000 - U+F8FF
Bereich zur privaten Nutzung
0
U+F900 - U+FAFF
CJK-Kompatibilitätsideogramme
472
U+FB00 - U+FB4F
Alphabetische Präsentationsformen
58
U+FB50 - U+FDFF
Arabische Präsentationsformen A
611
U+FE00 - U+FE0F
Varianten-Selektoren
16
U+FE10 - U+FE1F
Vertikale Formen
10
U+FE20 - U+FE2F
Kombinierende halbe diakritische Zeichen
16
U+FE30 - U+FE4F
CJK-Kompatibilitätsformen
32
U+FE50 - U+FE6F
Kleine Formvarianten
26
U+FE70 - U+FEFF
Arabische Präsentationsformen B
141
U+FF00 - U+FFEF
Halbbreite und vollbreite Formen
225
U+FFF0 - U+FFFF
Spezielles
5
U+10000 - U+1007F
Linear-B-Silbenzeichen
88
U+10080 - U+100FF
Linear-B-Ideogramme
123
U+10100 - U+1013F
Ägäische Zahlzeichen
57
U+10140 - U+1018F
Altgriechische Zahlzeichen
79
U+10190 - U+101CF
Alte Symbole
14
U+101D0 - U+101FF
Diskos von Phaistos
46
U+10280 - U+1029F
Lykisch
29
U+102A0 - U+102DF
Karisch
49
U+102E0 - U+102FF
Koptische Zahlzeichen
28
U+10300 - U+1032F
Altitalisch
39
U+10330 - U+1034F
Gotisch
27
U+10350 - U+1037F
Altpermisch
43
U+10380 - U+1039F
Ugaritisch
31
U+103A0 - U+103DF
Altpersisch
50
U+10400 - U+1044F
Mormonenalphabet
80
U+10450 - U+1047F
Shaw-Alphabet
48
U+10480 - U+104AF
Osmaniya
40
U+104B0 - U+104FF
Osage
72
U+10500 - U+1052F
Albanisch
40
U+10530 - U+1056F
Alwanisch
53
U+10600 - U+1077F
Linear A
341
U+10800 - U+1083F
Kyprische Schrift
55
U+10840 - U+1085F
Aramäisch
31
U+10860 - U+1087F
Palmyrenisch
32
U+10880 - U+108AF
Nabatäisch
40
U+108E0 - U+108FF
Hatran
26
U+10900 - U+1091F
Phönizisch
29
U+10920 - U+1093F
Lydisch
27
U+10980 - U+1099F
Meroitische Hieroglyphen
32
U+109A0 - U+109FF
Meroitisch-demotisch
90
U+10A00 - U+10A5F
Kharoshthi
68
U+10A60 - U+10A7F
Altsüdarabisch
32
U+10A80 - U+10A9F
Altnordarabisch
32
U+10AC0 - U+10AFF
Manichäisch
51
U+10B00 - U+10B3F
Avestisch
61
U+10B40 - U+10B5F
Parthisch
30
U+10B60 - U+10B7F
Inschriften-Pahlavi
27
U+10B80 - U+10BAF
Psalter-Pahlavi
29
U+10C00 - U+10C4F
Alttürkisch
73
U+10C80 - U+10CFF
Altungarisch
108
U+10D00 - U+10D3F
Hanifi Rohingya
50
U+10E60 - U+10E7F
Rumi-Ziffern
31
U+10E80 - U+10EBF
Yezidi
47
U+10F00 - U+10F2F
Old Sogdian
40
U+10F30 - U+10F6F
Sogdian
42
U+10FB0 - U+10FDF
Chorasmian
28
U+10FE0 - U+10FFF
Elymaic
23
U+11000 - U+1107F
Brahmi
109
U+11080 - U+110CF
Kaithi
67
U+110D0 - U+110FF
Sorang-Sompeng
35
U+11100 - U+1114F
Chakma
71
U+11150 - U+1117F
Mahajani
39
U+11180 - U+111DF
Sharada
96
U+111E0 - U+111FF
Singhalesische alte Zahlzeichen
20
U+11200 - U+1124F
Khojki
62
U+11280 - U+112AF
Multani
38
U+112B0 - U+112FF
Khudabadi
69
U+11300 - U+1137F
Grantha
86
U+11400 - U+1147F
Newa
97
U+11480 - U+114DF
Tirhuta
82
U+11580 - U+115FF
Siddham
92
U+11600 - U+1165F
Modi
79
U+11660 - U+1167F
Mongolisch, Ergänzung
13
U+11680 - U+116CF
Takri
67
U+11700 - U+1173F
Ahom
58
U+11800 - U+1184F
Dogra
60
U+118A0 - U+118FF
Varang Kshiti
84
U+11900 - U+1195F
Dives Akuru
72
U+119A0 - U+119FF
Nandinagari
65
U+11A00 - U+11A4F
Dsanabadsar-Quadratschrift
72
U+11A50 - U+11AAF
Sojombo-Schrift
83
U+11AC0 - U+11AFF
Pau Cin Hau
57
U+11C00 - U+11C6F
Bhaiksuki
97
U+11C70 - U+11CBF
Marchen
68
U+11D00 - U+11D5F
Masaram Gondi
75
U+11D60 - U+11DAF
Gunjala Gondi
63
U+11EE0 - U+11EFF
Makasar
25
U+11FB0 - U+11FBF
Lisu Supplement
1
U+11FC0 - U+11FFF
Tamil Supplement
51
U+12000 - U+123FF
Keilschrift
922
U+12400 - U+1247F
Keilschrift-Zahlzeichen und -Interpunktionen
116
U+12480 - U+1254F
Frühe Keilschrift
196
U+13000 - U+1342F
Ägyptische Hieroglyphen
1,071
U+13430 - U+1343F
Egyptian Hieroglyph Format Controls
9
U+14400 - U+1467F
Anatolische Hieroglyphen
583
U+16800 - U+16A3F
Bamum, Ergänzung
569
U+16A40 - U+16A6F
Mro
43
U+16AD0 - U+16AFF
Bassa Vah
36
U+16B00 - U+16B8F
Pahawh Hmong
127
U+16E40 - U+16E9F
Medefaidrin
91
U+16F00 - U+16F9F
Pollard-Schrift
149
U+16FE0 - U+16FFF
Ideographische Symbole und Interpunktionen
7
U+17000 - U+187FF
Tangut
6,136
U+18800 - U+18AFF
Tangut-Komponenten
768
U+18B00 - U+18CFF
Khitan Small Script
470
U+18D00 - U+18D8F
Tangut Supplement
9
U+1B000 - U+1B0FF
Kana, Ergänzung
256
U+1B100 - U+1B12F
Kana-Erweiterungen
31
U+1B130 - U+1B16F
Small Kana Extension
7
U+1B170 - U+1B2FF
Nuschu-Schrift
396
U+1BC00 - U+1BC9F
Duployé-Kurzschrift
143
U+1BCA0 - U+1BCAF
Kurzschrift-Steuerzeichen
4
U+1D000 - U+1D0FF
Byzantinische Notenschriftzeichen
246
U+1D100 - U+1D1FF
Notenschriftzeichen
231
U+1D200 - U+1D24F
Altgriechische Notenschriftzeichen
70
U+1D2E0 - U+1D2FF
Mayan Numerals
20
U+1D300 - U+1D35F
Tai-Xuan-Jing-Symbole
87
U+1D360 - U+1D37F
Zählstabziffern
25
U+1D400 - U+1D7FF
Mathematische alphanumerische Symbole
996
U+1D800 - U+1DAAF
Sutton-Zeichenschrift
672
U+1E000 - U+1E02F
Glagolitisch, Ergänzung
38
U+1E100 - U+1E14F
Nyiakeng Puachue Hmong
71
U+1E2C0 - U+1E2FF
Wancho
59
U+1E800 - U+1E8DF
Mende-Schrift
213
U+1E900 - U+1E95F
Adlam
88
U+1EC70 - U+1ECBF
Indic Siyaq Numbers
68
U+1ED00 - U+1ED4F
Ottoman Siyaq Numbers
61
U+1EE00 - U+1EEFF
Arabische mathemathische alphanumerische Symbole
143
U+1F000 - U+1F02F
Mah-Jongg-Steine
44
U+1F030 - U+1F09F
Dominosteine
100
U+1F0A0 - U+1F0FF
Spielkarten
82
U+1F100 - U+1F1FF
Umschlossene alphanumerische Zeichen, Zusatz
200
U+1F200 - U+1F2FF
Umschlossene CJK-Zeichen, Zusatz
64
U+1F300 - U+1F5FF
Verschiedene piktografische Symbole
768
U+1F600 - U+1F64F
Smileys
80
U+1F650 - U+1F67F
Ziersymbole
48
U+1F680 - U+1F6FF
Verkehrs- und Kartensymbole
114
U+1F700 - U+1F77F
Alchemistische Symbole
116
U+1F780 - U+1F7FF
Geometrische Formen, Erweiterung
101
U+1F800 - U+1F8FF
Pfeile, Zusatz C
150
U+1F900 - U+1F9FF
Symbole und Piktogramme, Zusatz
254
U+1FA00 - U+1FA6F
Chess Symbols
98
U+1FA70 - U+1FAFF
Symbols and Pictographs Extended-A
57
U+1FB00 - U+1FBFF
Symbols for Legacy Computing
212
U+20000 - U+2A6DF
Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung B
42,718
U+2A700 - U+2B73F
Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung C
4,149
U+2B740 - U+2B81F
Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung D
222
U+2B820 - U+2CEAF
Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung E
5,762
U+2CEB0 - U+2EBEF
Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung F
7,473
U+2F800 - U+2FA1F
CJK-Kompatibilitätsideogramme, Ergänzung
542
U+30000 - U+3134F
CJK Unified Ideographs Extension G
4,939
U+E0000 - U+E007F
Tags
97
U+E0100 - U+E01EF
Variantenselektoren, Ergänzung
240
U+F0000 - U+FFFFF
Bereich zur privaten Nutzung, Ergänzung A
0
U+100000 - U+10FFFF
Bereich zur privaten Nutzung, Ergänzung B
0

Einzelnachweise