Schriften (ISO 15924) „Nyiakeng Puachue Hmong“

Schlüssel:Hmnp [1]
Name:Nyiakeng Puachue Hmong
Anzahl Einträge:71 [2]

Zeichen-Aufstellung

Unicode
Zeichen
Name

U+1E100

𞄀

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ma

U+1E101

𞄁

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Tsa

U+1E102

𞄂

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Nta

U+1E103

𞄃

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ta

U+1E104

𞄄

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ha

U+1E105

𞄅

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Na

U+1E106

𞄆

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Xa

U+1E107

𞄇

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Nka

U+1E108

𞄈

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ca

U+1E109

𞄉

Nyiakeng Puachue Hmong Letter La

U+1E10A

𞄊

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Sa

U+1E10B

𞄋

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Za

U+1E10C

𞄌

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Nca

U+1E10D

𞄍

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ntsa

U+1E10E

𞄎

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ka

U+1E10F

𞄏

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Da

U+1E110

𞄐

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Nya

U+1E111

𞄑

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Nra

U+1E112

𞄒

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Va

U+1E113

𞄓

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ntxa

U+1E114

𞄔

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Txa

U+1E115

𞄕

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Fa

U+1E116

𞄖

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ra

U+1E117

𞄗

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Qa

U+1E118

𞄘

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ya

U+1E119

𞄙

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Nqa

U+1E11A

𞄚

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Pa

U+1E11B

𞄛

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Xya

U+1E11C

𞄜

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Npa

U+1E11D

𞄝

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Dla

U+1E11E

𞄞

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Npla

U+1E11F

𞄟

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Hah

U+1E120

𞄠

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Mla

U+1E121

𞄡

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Pla

U+1E122

𞄢

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ga

U+1E123

𞄣

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Rra

U+1E124

𞄤

Nyiakeng Puachue Hmong Letter A

U+1E125

𞄥

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Aa

U+1E126

𞄦

Nyiakeng Puachue Hmong Letter I

U+1E127

𞄧

Nyiakeng Puachue Hmong Letter U

U+1E128

𞄨

Nyiakeng Puachue Hmong Letter O

U+1E129

𞄩

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Oo

U+1E12A

𞄪

Nyiakeng Puachue Hmong Letter E

U+1E12B

𞄫

Nyiakeng Puachue Hmong Letter Ee

U+1E12C

𞄬

Nyiakeng Puachue Hmong Letter W

U+1E130

◌𞄰

Nyiakeng Puachue Hmong Tone-B

U+1E131

◌𞄱

Nyiakeng Puachue Hmong Tone-M

U+1E132

◌𞄲

Nyiakeng Puachue Hmong Tone-J

U+1E133

◌𞄳

Nyiakeng Puachue Hmong Tone-V

U+1E134

◌𞄴

Nyiakeng Puachue Hmong Tone-S

U+1E135

◌𞄵

Nyiakeng Puachue Hmong Tone-G

U+1E136

◌𞄶

Nyiakeng Puachue Hmong Tone-D

U+1E137

𞄷

Nyiakeng Puachue Hmong Sign For Person

U+1E138

𞄸

Nyiakeng Puachue Hmong Sign For Thing

U+1E139

𞄹

Nyiakeng Puachue Hmong Sign For Location

U+1E13A

𞄺

Nyiakeng Puachue Hmong Sign For Animal

U+1E13B

𞄻

Nyiakeng Puachue Hmong Sign For Invertebrate

U+1E13C

𞄼

Nyiakeng Puachue Hmong Sign Xw Xw

U+1E13D

𞄽

Nyiakeng Puachue Hmong Syllable Lengthener

U+1E140

𞅀

Nyiakeng Puachue Hmong Digit Zero

U+1E141

𞅁

Nyiakeng Puachue Hmong Digit One

U+1E142

𞅂

Nyiakeng Puachue Hmong Digit Two

U+1E143

𞅃

Nyiakeng Puachue Hmong Digit Three

U+1E144

𞅄

Nyiakeng Puachue Hmong Digit Four

U+1E145

𞅅

Nyiakeng Puachue Hmong Digit Five

U+1E146

𞅆

Nyiakeng Puachue Hmong Digit Six

U+1E147

𞅇

Nyiakeng Puachue Hmong Digit Seven

U+1E148

𞅈

Nyiakeng Puachue Hmong Digit Eight

U+1E149

𞅉

Nyiakeng Puachue Hmong Digit Nine

U+1E14E

𞅎

Nyiakeng Puachue Hmong Logogram Nyaj

U+1E14F

𞅏

Nyiakeng Puachue Hmong Circled Ca

Einzelnachweise