Bloc Unicode «Hiragana»

Nom:Hiragana
Plan:Plan multilingue de base [1]
Index initial:U+3040 [2]
Index final:U+309F [2]
Nombre de caractères affectés:93 [3]
Nombre de caractères définis:93

Liste des caractères

Unicode
Caractère
Nom

U+3041

Syllabe hiragana petit A

U+3042

Syllabe hiragana A

U+3043

Syllabe hiragana petit I

U+3044

Syllabe hiragana I

U+3045

Syllabe hiragana petit U

U+3046

Syllabe hiragana U

U+3047

Syllabe hiragana petit E

U+3048

Syllabe hiragana E

U+3049

Syllabe hiragana petit O

U+304A

Syllabe hiragana O

U+304B

Syllabe hiragana ka

U+304C

Syllabe hiragana ga

U+304D

Syllabe hiragana ki

U+304E

Syllabe hiragana gi

U+304F

Syllabe hiragana ku

U+3050

Syllabe hiragana gu

U+3051

Syllabe hiragana ke

U+3052

Syllabe hiragana ge

U+3053

Syllabe hiragana ko

U+3054

Syllabe hiragana go

U+3055

Syllabe hiragana sa

U+3056

Syllabe hiragana za

U+3057

Syllabe hiragana si

U+3058

Syllabe hiragana zi

U+3059

Syllabe hiragana su

U+305A

Syllabe hiragana zu

U+305B

Syllabe hiragana se

U+305C

Syllabe hiragana ze

U+305D

Syllabe hiragana so

U+305E

Syllabe hiragana zo

U+305F

Syllabe hiragana ta

U+3060

Syllabe hiragana da

U+3061

Syllabe hiragana ti

U+3062

Syllabe hiragana di

U+3063

Syllabe hiragana petit tu

U+3064

Syllabe hiragana tu

U+3065

Syllabe hiragana du

U+3066

Syllabe hiragana te

U+3067

Syllabe hiragana de

U+3068

Syllabe hiragana to

U+3069

Syllabe hiragana do

U+306A

Syllabe hiragana na

U+306B

Syllabe hiragana ni

U+306C

Syllabe hiragana nu

U+306D

Syllabe hiragana ne

U+306E

Syllabe hiragana no

U+306F

Syllabe hiragana ha

U+3070

Syllabe hiragana ba

U+3071

Syllabe hiragana pa

U+3072

Syllabe hiragana hi

U+3073

Syllabe hiragana bi

U+3074

Syllabe hiragana pi

U+3075

Syllabe hiragana hu

U+3076

Syllabe hiragana bu

U+3077

Syllabe hiragana pu

U+3078

Syllabe hiragana he

U+3079

Syllabe hiragana be

U+307A

Syllabe hiragana pe

U+307B

Syllabe hiragana ho

U+307C

Syllabe hiragana bo

U+307D

Syllabe hiragana po

U+307E

Syllabe hiragana ma

U+307F

Syllabe hiragana mi

U+3080

Syllabe hiragana mu

U+3081

Syllabe hiragana me

U+3082

Syllabe hiragana mo

U+3083

Syllabe hiragana petit ya

U+3084

Syllabe hiragana ya

U+3085

Syllabe hiragana petit yu

U+3086

Syllabe hiragana yu

U+3087

Syllabe hiragana petit yo

U+3088

Syllabe hiragana yo

U+3089

Syllabe hiragana ra

U+308A

Syllabe hiragana ri

U+308B

Syllabe hiragana ru

U+308C

Syllabe hiragana re

U+308D

Syllabe hiragana ro

U+308E

Syllabe hiragana petit wa

U+308F

Syllabe hiragana wa

U+3090

Syllabe hiragana wi

U+3091

Syllabe hiragana we

U+3092

Syllabe hiragana wo

U+3093

Syllabe hiragana N

U+3094

Syllabe hiragana vu

U+3095

Syllabe hiragana petit ka

U+3096

Syllabe hiragana petit ke

U+3099

◌゙

Diacritique katakana-hiragana son voisé

U+309A

◌゚

Diacritique katakana-hiragana son semi-voisé

U+309B

Marque katakana-hiragana de son voisé

U+309C

Marque katakana-hiragana de son semi-voisé

U+309D

Marque d'itération hiragana

U+309E

Marque d'itération voisée hiragana

U+309F

Digramme hiragana yori

Références